عواقب «نه» به خودرو داخلی

عواقب «نه» به خودرو داخلی

عواقب «نه» به خودرو داخلی

کاکایی در یادداشتی با عنوان «خودروسازان چه كرده اند كه چنين مجازات مي شوند» هشدار داد که اگر صنعت خودرو کشور لطمه ببیند، بلایی که بر سر صنعت نساجی کشور آمد و عواید این تعطیلی به جیب سرمایه داران ترک رفت، بر سر خودرو هم خواهد آمد.
این عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران یادداشت خود را در اختیار اقتصادنیوز قرار داده که متن کامل آن در پی می آید:
اگه قرار باشد كشوري كه در شوراي حق رای امنيت دارد و گمنام است، از ما حمايت كند، خودروسازان باید سرمايه گذاري کنند تا از خجالت آنها درآییم.
بحران بيكاري اگر در نيشابور، كاشان، تبريز ، شيراز و….. وجود داشت بايد خودروسازان بدون صرفه اقتصادي سايت تولیدی احداث کنند تا برای جوانان آن منطقه اشتغال ايجاد شود.
اگر مسوولی نياز داشت خبرش در صدا و سیما پخش شود تنها انتقاد جذاب از خودروسازان روا است و مورد استقبال قرار گيرد.
خودروسازان باید به هر برنامه علمي و جشنواره اي كه نياز به حمايت دارد، كمك كنند و به تامین هزینه های جشنواره فیلم فجر و خوارزمی بپردازند.
هرچند صداسيما طي سه سال هشتاد برابر تبليغات را گران كرده ولي در برنامه هايش خودرو را که دو نيم برابر گران شده را سيبل مي كند تا برای پخش يك تيزر در بين سريالی، ششصد ميليون تومان دریافت کند.
پليس یادش رفته از تهران تا قم يك دوربين كنترل سرعت و نیرو بگذارد و گارد ريل و آسفالت استاندارد نبوده و اگر تصادف شود حتما خودروساز مقصر است و يكسال شركت را تعطيل مي كنند تا مقصرين بتوانند نفس راحت بكشند.
اگه دم در تعميرگاه خودرو صف باشد خودرو ساز بي كفايت است و اورژانس، بيمارستان ها، مترو و خدمات شهري اگر باصف همراه بود هيچ ايرادي ندارد.
واقعا این قضاوت ها درست نيست چون: خودرو سازي ٢٠٪ صنعت كشور است و اگر قرار بود همين خودروها واردشود قیمت دلار هفت هزار تومان می بود.
و اگر يك ميليون اشتغال خودرو سازي نبود چهار ميليون نفر زندگي سختي در كشور داشتند.
كساني كه آگاهانه اين موضوع را حمايت مي كنند تا خودرو داخلی نخریم، قطعا دنبال منفعت خودرو وارداتي شان هستند و الا براي رضاي خدا،  متخصص شبكه هاي اجتماعي را براي نشر اين موضوع استخدام نمي كردند.
و كساني كه ناآگاهانه نشر ميدهند كاش وقت بگذارند وكمي فكر كنند که خودروسازان هم با اين بي عدالتي ها مانند نساجي ها تعطيل مي شوند و تا موقعي كه محكوم در شهر ما سفره دار است سفره مان رنگين نمي شود.
پیشنهاد می شود براي حمايت از كارگران چيني، مهندسان كره اي و سهامداران شركتهاي اروپايي و خوشحالي صنعت تركيه، خودرو داخلي نخريم.

 

 

Related posts